stat4u


MISJE – GRANOWIEC 06 – 13 października 2019 r.

Zaproszenie na Misje święte

Granowiec, 6 – 13 października 2019 roku

misje

Już niedługo, 6 października 2019 roku, rozpoczną się w naszej parafii Misje święte.

Jest to czas, kiedy chcemy odnowić naszą relację z Panem Bogiem, zobaczyć, że jesteśmy przez Niego kochani aż po Krzyż. To czas spotkania z Nim, kiedy On chce do nas mówić, dawać nam doświadczyć swojego przebaczenia i bliskości.

Na misje zaproszeni są wszyscy, ci z naszej wspólnoty, którzy głęboko wierzą, aby swoją wiarę umocnić, także ci, którzy noszą w swoim sercu czasami wiele wątpliwości i pytań, aby znaleźć choć na część z nich odpowiedzi, jak również ci spośród nas, którzy jeszcze czują się daleko od Boga, żeby tu mogli Go poznać i doświadczyć. Każdy jest mile widziany i niech nikogo z nas nie zabraknie.

Przyjdź i zobacz!

 

o. Marcin Szwarc OMI (Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej),

ks. Michał Pacyna, proboszcz.

 

Dokładny plan misji widoczny po kliknięciu "Więcej".

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28)

 

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas przemyśleń i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

To czas nawrócenia, czyli powrotu do Boga, zarówno tych, którzy uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od Boga. Jest to więc czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za św. Pawłem i przyjęcia za swoje zdania, że Jezus jest Panem.
To czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary.

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu.

To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.


Misje to szansa odnowy Twojego życia!

Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg ci je da.

Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy.

Jeśli szukasz sensu życia, Bóg ci go wskaże.

Zaufaj Mu!

Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest

 

Plan misji:

 

Niedziela – 06.10.2019 – Miłość Boża

8.00 – Msza św. z nauką misyjną

9.30 – Msza św. z nauką misyjną

11.00 – Msza św. z nauką misyjną

16.00 – Różaniec

21.00 – Apel

 

Poniedziałek – 07.10.2019 – Śmierć

10.00 – Msza św. z nauką misyjną

18.00 – Różaniec

18.30 – Msza św. z nauką misyjną (na cmentarzu)

21.00 – Apel

 

Wtorek – 08.10.2019 – Grzech

10.00 – Msza św. z nauką misyjną

18.00 – Różaniec

18.30 – Msza św. z nauką misyjną

21.00 – Apel

 

Środa – 09.10.2019 – Spowiedź

10.00 – Msza św. z nauką misyjną

18.00 – Różaniec

18.30 – Msza św. z nauką misyjną

21.00 – Apel

 


Czwartek – 10.10.2019 – Eucharystia i Kapłaństwo

9.00 – Spowiedź

10.00 – Msza św. z nauką misyjną

15.00 – 16.00 – Spowiedź

16.00 – 16.30 – Przerwa

16.30 – 17.30 – Spowiedź

18.00 – Różaniec

18.30 – Msza św. z nauką misyjną

21.00 – Apel

 

Piątek – 11.10.2019 – Krzyż

10.00 – Msza św. z nauką misyjną

18.00 – Różaniec

18.30 – Msza św. z nauką misyjną

            Droga Krzyżowa

21.00 – Apel

 

Sobota – 12.10.2019 – Maryja

10.00 – Msza św. z nauką misyjną dla chorych

   Odwiedziny chorych w domach

18.00 – Różaniec

18.30 – Msza św. z nauką misyjną

21.00 – Apel

 

Niedziela – 13.10.2019 – Świętość

8.00 – Msza św. z nauką misyjną

9.30 – Msza św. z nauką misyjną

12.00 – Suma odpustowa z nauką misyjną

           Zakończenie misji

16.00 – Różaniec fatimski


 


Nabożeństwa

 MSZE ŚW. W NIEDZIELE

8.00, 9.30, 11.00 (w Wielkim Poście 15.30)

MSZE ŚW. W ŚWIĘTA CYWILNIE ZNIESIONE

9.30

18.00

MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE

18.00

GORZKIE ŻALE W NIEDZIELĘ

15.00

DROGA KRZYŻÓWA W PIĄTEK

18.30 i 20.00

SPOWIEDŹ

Pół godziny przed Mszą św.

 

 

Komentarz do Słowa Bożego